Mikaela Sundberg Foto: Juliana Wiklund

 

Mikaela, kan du berätta lite om din bakgrund?
Jag är disputerad i sociologi vid Stockholms universitet och arbetar som professor vid sociologiska institutionen. Min forskning har handlat om alltifrån hur meteorologiska forskningspraktiker organiseras och relaterar till varandra, hur vardagslivet i frivilliga totala institutioner som franska Främlingslegionen och kontemplativa katolska kloster ser ut till hur kunskap om dödsorsaker skapas.  Under flera år har jag varit verksam som forskningsledare på Score, så jag har god inblick i hur Score fungerar och ser fram emot att fortsätta ledningsarbetet i en ny roll.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll som föreståndare?
Framförallt att arbeta med strategiska och långsiktiga frågor om hur Scores forskning ska bli ännu bättre, men också arbeta med strukturer som stärker möjligheterna till det.

Har du några tankar kring vad du vill utveckla på Score?
Att fortsätta att befrämja det goda mångvetenskapliga samtalet som vi har på Score, och att bredda och inkludera nya forskare i det samtalet är en punkt. Vi har mycket spännande forskning på gång. Som forskningscenter med fokus på offentlig sektor har vi en viktig roll att spela gällande förståelsen av hur olika aspekter av den teknologiska utvecklingen påverkar arbete och organisering inom offentlig verksamhet och de aktörer som involveras i det. Så den forskningen vill jag främja. Kunskapsproduktion inom offentlig verksamhet, som offentlig statistik och prognosverksamhet exempelvis, är också forskningsområden som ligger nära Scores teman och som vi kan utveckla. Att stärka våra internationella band med konkreta utbyten är en annan fråga.

Läs mer om Mikaela Sundbergs forskning

För mer information:
Epost: mikaela.sundberg@sociology.su.se