Kristina Tamm Hallström
Kristina Tamm Hallström

Miljömärkning har sedan början av 2000-talet blivit ett viktigt verktyg för producenter och handel att visa att de tar ansvar för miljön. Dessutom bidrar de därigenom till att konsumenter ska kunna göra detsamma genom aktiva köpbeslut.

Märkena kräver att den som använder dem måste anpassa sig till förbestämda kriterier och att en extern part kontrollerar att kriterierna verkligen följs.

I forskningsprojektet ”Kan vi lita på certifiering?” har syftet varit att öka förståelsen när det gäller produktmärkningar, och då särskilt sådant kontrollarbete.

Konsumenter okunniga och ointresserade

Studien visar att de flesta medvetna och miljöintresserade konsumenter känner till väldigt lite om den bakomliggande kontroll- och certifieringsprocessen. De verkar heller inte bry sig så mycket utan litar ändå i stor utsträckning på att märkena håller vad de lovar.

Kontrollanter som kontrollerar kontrollanter

För att säkerställa att kontrollproceduren är tillförlitlig så finns ackrediteringsorgan som kontrollerar att certifieringsorganisationerna gör sitt jobb. Det finns även så kallade meta-ackrediterare som kontrollerar ackrediterarna. Forskarna kallar detta för ”den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning”.

Okunskap om kontrollarbete

Även om det används stora resurser för att säkerställa att kontrollen av att miljömärkenas kriterier efterlevs så vet de flesta inte om att så är fallet.

Den bild som förmedlas på märkningsorganisationers egna hemsidor, eller vid jämförelser och rangordningar av olika märkningar som görs av andra organisationer och miljöengagerade aktörer, är generellt sett alltför ensidig och förenklad. Det gör att producenter, detaljhandelsföretag och konsumenter egentligen inte har ett tillräckligt underlag för att fatta informerade beslut.

Projektet "Kan vi lita på certifiering?"

Projektet har finansierats av Handelns Utvecklingsråd och projektledare har varit Kristina Tamm Hallström vid Score. Övriga projektdeltagare har varit Lovisa Näslund, Ingrid GustafssonAlexandra Kenne, Bernice Lindqvist, Sofie Grettve och Emelie Adamsson, också vid Score.

Projektet har bland annat resulterat i Score-rapporterna:

 

Läs mer om projektet "Kan vi lita på certifiering?" hos Handelns Utvecklingsråd