Nils Brunsson: En organiserad organism av organisationer

Det moderna samhället är till stor del uppbyggt av olika slags föreningar och organisationer, som i sin tur ingår i övergripande organisationer. Det finns anledning att fråga sig hur mycket organisation vi egentligen är betjänta av.

Läs mer här: http://www.svd.se/kultur/understrecket/en-organiserad-organism-av-organisationer_7802688.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20130116