Nils Brunsson

Nils Brunsson gav föreläsningen Organization unbound. The abundance of partial organization in social life vid The Department of Administration and Organization Theory, Bergen University. Föreläsningen hölls 21 maj 2019.

Läs mer här: https://www.uib.no/en/admorg/125929/organization-unbound-abundance-partial-organization-social-life

Läs mer om Nils Brunssons forskning