Klimatkrisen medför stora utmaningar för Sveriges transportsystem. Om nuvarande mobilitet i samhället ska behållas och utvecklas i en fossilfri framtid så krävs stora investeringar i järnvägen, bland annat i två nya stambanor. I en debattartikel i SvD 16/12 pekar tre järnvägsexperter på vanliga missförstånd om dessa banor och på nödvändigheten av att de byggs.

Läs repliken, publicerad 19 december 2019, i sin helhet: https://www.svd.se/nya-stambanor-langt-ifran-tillrackligt