Läs mer om boken här: http://www.score.su.se/publikationer/nya-bocker-fran-score