Marknadsliknande reformer i början av 1990-talet innebar att svensk offentlig sektor genomgick en omvälvande transformation där statligt centraliserad styrning med likvärdighet och standardisering som ledstjärnor till stor del byttes ut mot kommunalt delegerad styrning med valfrihet och effektivitet som grundläggande principer. I denna rapport använder vi oss av organisationsteori för att studera hur 1990-talets reformer 30 år senare tar sig uttryck inom dagens äldreomsorg. Vårt fokus ligger framförallt på hur dessa reformer idag manifesteras i mötet med de som kan sägas vara äldreomsorgens kärnfigurer – den personal som arbetar på äldreboenden. Vi studerar detta möte genom intervjuer med vårdande, administrerande och ledande personal bland offentliga, privata och ideella äldreboenden i två svenska kommuner åren 2018-2019. Vår nästintill självklara utgångspunkt är att reformer förändras under deras väg från den politiska nivån (”idealet”) till den verksamhetsnära nivån (”golvet”). De uttryck som det tidiga 1990-talets marknadsliknande reformer tar sig i mötet med nutida personal på äldreboenden är dock en öppen empirisk fråga, vilken vi undersöker utifrån tre sammankopplade perspektiv: konkurrens, identitet och ansvar. 

Ladda ner rapporten (pdf)