Hur organiseras lojalitet i en individualiserad tid? I en ny satsning från Score utforskas hur värdegemenskaper skapas och upprätthålls genom organisation som kan, men inte måste, ske inom ramen för formella organisationer. Särskilt fokus läggs vid diverse elitutbildningar och företag, och deras alumninätverk. I denna rapport presenteras en preliminär litteraturöversikt med syfte att ge en första bild av inom vilka sammanhang som denna organisering av lojalitet kan ske samt hur lojalitet i denna kontext kan förstås.

För att få grepp om studiens objekt inleds litteraturöversikten med en presentation och diskussion av hur lojalitet kan förstås teoretiskt. Därefter redogörs för hur lojalitet, värdeskapande och identitetsskapande inom olika typer av organisationer har förståtts och studerats tidigare. Utifrån satsningens fokus på medlemskap som en del av partiell organisation och därmed ett viktigt analytiskt redskap berör litteraturöversikten också huruvida tidigare forskning intresserat sig för och givit några svar på frågan om det går att organisera lojalitet efter ett avslutat medlemskap, genom så kallade alumninätverk.

Ladda ner rapporten (pdf)