Susanna Alexius
Susanna Alexius
 

- Det är inte alls säkert att ansvarstagandet och hållbarheten ökar bara för att fler börjar hållbarhetsrapportera. Titta närmare på vad din bank egentligen skriver om i sin hållbarhetsrapport. Begreppet hållbarhet är så mångtydigt att nästan vad som helst tycks platsa i de här rapporterna. Men mycket är självklarheter eller ren PR-mässig fernissa, säger Susanna Alexius.

Rapporten undersöker innehållet i den samtida diskursen om hållbar bankverksamhet som den tar sig uttryck i årsredovisningar och hållbarhetsrapporter för år 2011. Närmare bestämt har författarna närgranskat rapporteringen från de 24 medlemsbankerna i Svenska Bankföreningen som tillsammans representerar mer än 85 procent av den svenska bankmarknaden.

- Vi finner att en tredjedel av bankföreningens medlemmar helt saknar hållbarhets-rapport. Med tanke på kritiken sektorn mött efter senaste finanskrisen är vi förvånade över att inte fler banker börjat hållbarhetsrapportera. Men mest förvånade är vi över innehållet i de rapporter som finns. De återspeglar den ihåliga hållbarhetsdiskurs som dominerar näringslivet idag. Det är som om företagen bar en tvångströja av ekonomisk rationalitet, säger Leina Löwenberg.

Författarna identifierar en s k diskursiv repertoar om fem typiska uttryck för hållbar bankverksamhet. Vad säger rapporterna om bankernas motiv för hållbarhets-engagemanget och vad kan utläsas om ansvarsfördelningen mellan bankerna och deras intressenter?
- Vi har funnit att bankernas hållbarhetsarbete i första hand handlar om att arrangera dialoger och uppmuntra andra att engagera sig för hållbarhet. Särskilt är det kunderna som ska bli mer aktiva, medan banken själv kan fortsätta med ”business as usual” med endast inkrementella justeringar, säger Susanna Alexius.

- Trots att man kanske kunde förväntat sig ett mer globalt och långsiktigt perspektiv i en hållbarhetsrapport, finner vi att bankernas rapporter oftast ger uttryck för ett kortsiktigt och lokalt engagemang som sätter bankens ekonomiska egennytta i främsta rummet, utvecklar Leina Löwenberg.

Varför är då diskursen om hållbar bankverksamhet så ihålig? En förklaring som förs fram i rapporten är att bankerna helt enkelt återspeglar de låga förväntningar på hållbart företagande som kännetecknar den generella diskursen om CSR och hållbarhet. Författarna identifierar och diskuterar s k textuella tystnader och tabun. Dessa sätter gränser för företagens hållbarhetsarbete, men kan samtidigt ge inspiration för framtida utveckling av ett mer hållbart företagande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanna Alexius, tfn 0733-248284, susanna.alexius@hhs.se
Leina Löwenberg, tfn 0709-936145, leina.lowenberg@score.su.se

Referens:
Alexius, S & Löwenberg, L. 2013. Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn. Scores rapportserie 2013:1

Läs rapporten här: http://www.score.su.se/polopoly_fs/1.133663.1367498765!/menu/standard/file/Scorerapport%202013.1_AlexiusL%C3%B6wenberg.pdf