Researching Elites and Power.

Deras historisk-sociologiska studie visar också att den sociala stängningen av åtrådda positioner inom konstfältet har ökat under det senaste halvseklet.

Läs open access-antologin om eliter i Europa, Researching Elites and Power: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-45175-2

Martin Gustavsson & Andreas Melldahl (2020), “The social closure of the cultural elite. The case of artists in Sweden, 1945–2004” s. 223–239 i (red.) Francois Denord, Mikael Palme & Bertrand Réau, Researching Elites and Power. Theory, Methods, Analyses. Cham: Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-45175-2_18

Läs mer om Martin Gustavssons forskning

Läs mer om Andreas Melldahls forskning