Läs rapport 2019:2 av Maria Grafström och Catrin Andersson: Oklarhet som förändringsstrategi: Nya Karolinska Solna och idén om den högspecialiserade vården 

Läs rapport 2019:3 av Catrin Andersson och Maria Grafström: Att styra genom organisation: Exkludering, inkludering och villkorat deltagande i Nya Karolinska Solna

Läs rapport 2019:4 av Livia Johannesson och Martin Qvist: Ett megaprojekt tar form. Den tidiga planeringen av Nya Karolinska Solna

Läs rapport 2019:5 av Svenne Junker och Carl Yngfalk: Vägen fram till beslutet om offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna

Läs rapport 2019:6 av Carl Yngfalk och Svenne Junker: Allt ljus på OPS: legitimeringen av offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna

Läs mer om projektet Framtidens universitetssjukhus - Beslut om Nya Karolinska Solna här: www.score.su.se/om-oss/nyhetsarkiv/andra-delrapporten-klar-om-nya-karolinska-solna-1.431195

Torsdag 26 september 2019 hölls ett öppet seminarium om den andra delrapporteringen från forskningsprojektet Framtidens universitetssjukhus - Beslut om Nya Karolinska Solna.