Projektet inleddes i juli 2017 och avslutas våren 2021 med boken Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform (Makadam förlag). Projektet bedrivs i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Score och Kulturgeografiska institutionen och leds av professor Göran Sundström vid Statsvetenskapliga institutionen. På denna sida finns samtliga rapporter som har publicerats inom ramen för projektet.
 

Läs rapport 2019:2 av Maria Grafström och Catrin Andersson: Oklarhet som förändringsstrategi: Nya Karolinska Solna och idén om den högspecialiserade vården 

Läs rapport 2019:3 av Catrin Andersson och Maria Grafström: Att styra genom organisation: Exkludering, inkludering och villkorat deltagande i Nya Karolinska Solna

Läs rapport 2019:4 av Livia Johannesson och Martin Qvist: Ett megaprojekt tar form. Den tidiga planeringen av Nya Karolinska Solna

Läs rapport 2019:5 av Svenne Junker och Carl Yngfalk: Vägen fram till beslutet om offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna

Läs rapport 2019:6 av Carl Yngfalk och Svenne Junker: Allt ljus på OPS: legitimeringen av offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna

Läs rapport 2020:2 av Livia Johannesson & Carl Yngfalk: Tilläggsavtal och anpassning. Det institutionella (efter)arbetet för att upprätthålla OPS-avtalets legitimitet inom Stockholms läns landsting 2012–2018

Läs rapport 2020:4 av Lukas Smas: Sjukhuset, regionen och staden: planeringens komplexitet och rumsliga rationaliteter

Läs rapport 2020:5 av Catrin Andersson & Maria Grafström: Att förändra genom organisation och idéer: Parallella processer i planeringen av Nya Karolinska Solnas verksamhet åren 2012-2017

Läs rapport 2020:8 av Torbjörn Larsson & Göran Sundström: Den dubbla demokratimodellens politiska pris. Oppositionens roll i besluten bakom byggandet av Nya Karolinska Solna

Läs mer om projektet Framtidens universitetssjukhus - Beslut om Nya Karolinska Solna här: www.score.su.se/om-oss/nyhetsarkiv/andra-delrapporten-klar-om-nya-karolinska-solna-1.431195

Torsdag 26 september 2019 hölls ett öppet seminarium om den andra delrapporteringen från forskningsprojektet Framtidens universitetssjukhus - Beslut om Nya Karolinska Solna.