Maria Grafström
Maria Grafström

Projektet ingår i en större satsning på 80 miljoner kronor för forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Satsningen sker gemensamt mellan Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

Bakrgrunden till den gemensamma satsningen är de stora kunskapsbrister som visat sig finnas. Det saknas bland annat kunskap om forsknings- och innovationspolitik, högre utbildning och akademisk forskning.

Anna Jonsson
Anna Jonsson

Projektet Bortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjning är inriktat på "integrerad vetenskap som en metod för hur samhällets olika aktörer kan bidra till integrerad kunskapsutveckling".

Förutom Maria grafström medverkar Anna Jonsson (som leder projektet) och Mikael Klintman. Projektet är förlagt till Score.

 

Läs mer om forskningsprojektet Bortom torghandel och elfenbenstorn

Läs mer om satsningen Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Läs mer om Maria Grafströms forskning