Social Innovations in the Urban Context
Social Innovations in the Urban Context

Ola Segnestam Larsson medverkar med tre kapitel i den nyligen publicerade boken Social Innovations in the Urban Context, Nonprofit and Civil Society Studies, Brandsen, T., Cattacin, S., Evers, A. Zimmer, A. (eds), Springer, 2016.

Boken är Open Access och går att ladda ned här:
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-21551-8