Olivier Borraz
 

Olivier Borraz arbetar för närvarande med en handbok om risk men kommer under sin vistelse vid Score också att förbereda en kommande workshop i Paris. Workshopen är en uppföljning av förra årets workshop "The organization of knowledge" som hölls i Stockholm i samarbete med Score.

Läs mer om Olivier Borraz och hans forskning här: www.cso.edu/cv_equipe.asp