Ola Segnestam Larsson
Ola Segnestam Larsson

En artikel i Accent, sveriges största tidning om droger och nykterhet, tar upp Ola Segnestam Larssons forskning kring ideella organisationers användning av vetenskap. 

Lär hela artikeln som publicerades den 28 september: http://www.accentmagasin.se/forskning/forskare-om-iogt-nto-och-vetenskapen-var-gatsmarta/

Läs mer om boken Forskning i ideologins tjänst. Hur ideella organisationer använder vetenskap

Läs mer om Ola Segnestams forskning