Susanna Alexius Foto: Juliana Wiklund

I avsnittet utforskar de utmaningarna med att sätta mål på rätt nivå och på rätt sätt, detaljeringsparadoxen och målsättning. De undersöker olika strategier och förhållningssätt för chefer och ledare, inklusive att acceptera komplexiteten, vara flexibel, kommunicera och samarbeta, hantera intressenter samt främja lärande och reflektion, strategier för att hantera komplexitet.

Lyssna på avsnittet för insikter om hur man navigerar i en allt mer komplex omvärld som ledare:

https://hrforeningen.se/podcasts/63-susanna-alexius-vi-vill-valdigt-mycket-till-manga-att-ga-fran-ideal-till-praktik/

Läs mer om Susanna Alexius forskning