Ola Segnestam Larsson
Ola Segnestam Larsson

 I artikeln "Inertia, Clearings, and Innovations in Malmö" skriver Ola Segnestam Larsson tillsammans med Marie Nordfeldt och Anna Carrigan om hur Malmö stad skulle kunna ses som ett exempel på styrning (governance) av sociala utmaningar.

Artikeln Inertia, Clearings, and Innovations in Malmö går att läsa i Open Access-antologin Social Innovations in the Urban Context.