Podcasten är en del av konferensen Okunskapens triumf och bildning i tolkningens tid vid Ideell Arena den 28 november där bland annat Scoreforskarna Staffan Furusten, Kristina Tamm Hallström och Ola Segnestam Larsson kommer att medverka.

Om podcasten:
Okunskapens triumf är en podcast som vill berätta mer om civilsamhällets relation till experter. Hur vi som företrädare för civilsamhället förhåller oss till experter. Och hur ett system kan smitta av sig på civilsamhället. I studion Anna Magnusson, ordförande i KFUM som är partner till Ideell Arena och Hanna Broberg, tidigare kanslichef på Vårdförbundet och ny chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR.

Lyssna på del 1 av podcasten