Susanna Alexius
Susanna Alexius

Susanna Alexius, forskare vid Score och Handelshögskolan i Stockholm samt progamledare för SSE IFL programmet OSMP, talar om forskningsprogrammet finansierat av Riksbankens Jubileumsfond: ”Organizing markets”. Hon konstaterar att den fria marknaden paradoxalt nog kräver en hög grad av organisering för att fungera. Vidare är det mer rättvisande att tala om marknader i plural än marknaden i singular.

Lyssna på podcasten