Daniel Castillo
 
Med muthärvan i Systembolaget 2003 och den privata sponsringen av statliga kulturmyndigheter som exempel, problematiserar Castillo förändrade relationer mellan stat och näringsliv. Istället för att leta förklaringar till skandalerna och de ifrågasatta affärsuppgörelserna i människors moral och personlighet antar Castillo en organisationssociologisk ståndpunkt. Utifrån detta diskuteras vilka sociala krafter som är betydelsefulla för hur separationen mellan staten och näringslivet eroderas respektive upprätthålls.

En viktig slutsats är att de senaste årens marknadsreformer bidragit till att etablera nya öppningar i statens gränser mot näringslivet. Det kan leda till potentiellt farliga förbindelser mellan stat och näringsliv ur ett demokratiskt perspektiv.

- Mycket tyder på att marknadsreformerna i staten medfört ett större antal formella relationer mellan stat och näringsliv, och med dessa även potentiellt fler informella relationer. Det har visat sig vara mycket svårt att övervaka och kontrollera innehållet i de här relationerna, och det innebär att vi som medborgare i slutänden får förlita oss på att tjänstemän och politiker har en hög personlig integritet och moral som hindrar dem från maktmissbruk. Den här utvecklingen kan vara problematisk och behöver diskuteras mer, säger Daniel Castillo.

Daniel Castillo kommer att diskutera skriften tillsammans med Inga-Britt Ahlenius (fd undergeneralsekreterare, FN:s internrevision) och Jan Sturesson (globalt ansvarig offentlig sektor, PwC) vid ett seminarium i på Kräftriket, den 20 maj kl 10.00-11.30.
Mer information: http://sir2013-castillo.eventbrite.com/#

Daniel Castillo är filosofie doktor i sociologi och arbetar som forskare vid Score (Stockholms Centrum för Forskning om Offentlig Sektor). Hans forskning är inriktad på att förstå och förklara relationen mellan stat och marknad ur ett organisatoriskt perspektiv.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Castillo, daniel.castillo@score.su.se 08-16 14 39

Skriften Farliga förbindelser? Statens förändrade gränser och näringslivets nya möjligheter kostar 210 kr och kan beställas via publications@hhs.se.

Forskning i Fickformat är en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med revisions- och rådgivningsföretaget PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor. Alla skrifter i serien går att beställa via
publications@hhs.se. För mer information om serien, vänligen kontakta Emma Sjöström: 070-536 0422, emma.sjostrom@hhs.se.