Svenne Junker
Svenne Junker

Oskar Sillén-priset delas sedan 2002 ut till bästa doktorsavhandling i Företagsekonomi och i år fick alltså Svenne Junker det för sin monografi "Att skapa gemenskap: Hur beslut fattas i en EU-myndighet".

Juryns motivering lyder:
"Sven-Olof Junker addresserar ett klart spännande och relevant forskningsproblem hämtat ur klassiskt teoretisk problematik. Det gäller beslutsfattande och den spännande kontexten är komplexa EU-myndigheter. Arbetet är metodmässigt moget. Den digra empiri-insamlingen presenteras på ett för läsaren pedagogiskt sätt. Den intressanta analysen genomförs i tre steg som bygger upp en slutsats på metanivå och med generaliserande ambitioner. Det är en alltigenom ambitiös, gedigen och nyskapande studie med resultat som väcker till eftertanke."
 

Läs mer om priset hos Företagsekonomiska Institutet (FEI)

Läs den prisbelönta avhandlingen

Läs mer om Svenne Junkers forskning