Övre raden från vänster Haldor Byrkjeflot, Lars Engwall, Thomas Hylland Eriksen, Ingalill Holmberg och John W. Meyer. Undre raden från vänster Michael Barzeley, Christine Musselin och Susan Wright.
Övre raden från vänster Haldor Byrkjeflot, Lars Engwall, Thomas Hylland Eriksen, Ingalill Holmberg och John W. Meyer. Undre raden från vänster Michael Barzeley, Christine Musselin och Susan Wright.

Det var i samband med invigningen av Scores nya lokaler i maj som Scores vetenskapliga råd samlades för att ge råd om forskningen som bedrivs vid Score och hur den kan utvecklas.

-Mötet med rådet var mycket konstruktivt med engagerat ordförandeskap och deltagande från rådets ledamöter, säger Staffan Furusten, föreståndare vid Score.

Intern workshop

I samband med mötet hölls även en intern workshop kring aktuella forskningsprojekt. I workshopen deltog rådets ledamöter tillsammans med inbjudna gästprofessorerna Marie-Laure Djelic, ESSEC Business School i Cergy och Helen B. Schwartzman, Northwestern University i Chicago.

-Mötet och workshopen landade i många goda idéer och viktiga förslag till att utveckla forskningen vid Score vidare, säger Staffan Furusten. 

Scores vetenskapliga råd består av svenska och utländska forskare från olika akademiska discipliner. Vetenskapliga rådet består av:

Haldor Byrkjeflot, Universitetet i Oslo
Michael Barzeley, London School of Economics
Lars Engwall, Uppsala universitet (Ordförande)
Thomas Hylland Eriksen, Universitetet i Oslo
Ingalill Holmberg, Handelshögskolan i Stockholm
John W. Meyer, Stanford University
Christine Musselin, Sciences Po, CNRS, Paris
Bo Stråth, University of Helsinki
Susan Wright, Aarhus University

Läs om Score Lecture on Organization med Professor John W. Meyer 

Läs mer om invigningen av Scores nya lokaler