"Den fossilfria tjänstepensionen? Aktiva och hållbara val från pensionsspararens perspektiv

Den här rapporten har tagits fram inom ramen för forskningsprojektet Fossilfri framtid som fokuserar initiativ att avinvestera pensionskapitalet från fossila bränslen. Syftet med projektet är att bättre förstå aktörer som driver på förändring, hur avvägningar görs och vilka verktyg de använder.

Rapporten belyser tjänstepensionen utifrån frågan om vilka möjligheter pensionsspararen har att göra aktiva, hållbara och fossilfria val.

Rapporten presenteras under en paneldiskussion tisdag 21 november på Handelshögskolan i Stockholm. Läs mer om evenemanget.

Ladda ner rapporten (pdf)