"Vi välkomnar Regeringens forskningsproposition (DN Debatt 28/11) och ambition om att höja kvaliteten och skapa bättre och mer långsiktiga förutsättningar för svensk forskning. Men för att inte riskera skjuta bredvid målet behöver synen på samverkan nyanseras och bättre förstås", skriver Maria Grafström (Score), Anna Jonsson (Score) och Mikael Klintman (Lunds universitet) i en replik i DN Debatt publicerad 29 november.

Läs hela repliken här: http://www.dn.se/debatt/repliker/naiva-forestallningar-om-samverkan/

Läs mer om Score-projektet Bortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjning som handlar om just kunskapsproduktion i samverkansprojekt.