Christina Garsten

REPLIK DN DEBATT 12/5: "Risken med Hall och Sandströms förslag är att man öppnar dörren för ett korporativt inflytande över forskningen där lokala särintressen får makt att formulera vilken forskning som skall prioriteras", skriver professorerna Gustaf Arrhenius, Christina Garsten och Bo Rothstein.

Läs repliken ”Risk att lokala särintressen ges makt att prioritera forskning", som publicerades i DN Debatt 12 maj, i sin helhet: https://www.dn.se/debatt/repliker/risk-att-lokala-sarintressen-ges-makt-att-prioritera-forskning/

Länk till DN Debatt ”Lägg ner forskningsråden för universitetens bästa”: https://www.dn.se/debatt/lagg-ner-forskningsraden-for-universitetens-basta/ 

Läs mer om Christina Garstens forskning