Läs debattartikeln, publicerad 20 oktober 2019, i sin helhet: https://www.dn.se/debatt/risk-for-okad-misstro-nar-forskare-tvingas-forenkla/

Artikelförfattarna är redaktörer för den nyligen utgivna essäsamlingen ”Kampen om kunskap – akademi och praktik” (Santérus Förlag). Den diskuterar hur kunskap förstås och genereras i gränslandet mellan akademi och praktik.