Sven-Olof Junker
Sven-Olof Junker

Sven-Olof Junker (Score) skriver i en artikel i dag i Sydsvenskan att  statsminister Stefan Löfven (S) omgående behöver ombilda regeringen och inleda ett blocköverskridande samarbete med Moderaterna för att säkerställa väljarnas förtroende för staten.

Han skriver bland annat att ett sådant samarbete skulle ha majoritet i riksdagen. Han menar att det dessutom är troligt att både Socialdemokraterna och Moderaterna faktiskt skulle vinna röster på det.

 

Läs mer i artikeln i Sydsvenskan