IDEELL ARENA arrangerar rundabordssamtal mellan praktiker och forskare om idéer inför kommande studier med fokus på ideell sektor.

Utgångspunkten för samtalet är att medierna anses ha allt större betydelse för organisationers ledning och styrning och att mediebilder är normerande för människors uppfattningar om vad som är rätt och fel. Trots det finns det begränsad forskning om mediernas betydelse för ideella organisationers verksamhet.

Inbjudna är IDEELL ARENAs kommunikationschefsnätverk. Antal platser är begränsat.

 

Läs mer om rundabordsamtalet hos IDEELL ARENA