Score i Almedalen 2015
 
 

Förtroendevald i stormens öga

Ola Segnestam Larsson
Ola Segnestam Larsson

”Förtroendevalda är det svenska civilsamhällets fundament. Men varför uppmärksammas de så sällan? Och är den traditionella modellen för förtroendevalda under belägring?”

Ola Segnestam Larsson från Score modererar Ideella trädgården, förmiddagen den 30 juni, där de förtroendevaldas roll debatteras, en antologi om förtroendevalda lanseras och en forskarakut för organisationer i nöd genomförs (arrangeras av  Riksidrottförbundet (RF), Forum – idéburna organisationer med social in¬riktning och IDEELL ARENA). Ola deltar även i andra arrangemang i Almedalen.

Läs mer om Förtroendevald i stormens öga

 

Fossilbabbel - samtal om sparande för en bättre miljö

Svenne Junker
Svenne Junker

”Med stora behov av gröna investeringar samtidigt som sparpengar fortfarande finansierar miljöskadlig verksamhet är vårt sparande en nyckelfråga i arbetet för en grön omställning. Hur vill partierna göra vårt sparande bättre för miljön?”
Svenne Junker från Score deltar som policyexpert i Naturskyddsföreningens fossilbubbel varje dag (sön-fre) kl. 15.00-15.30 på Donners Brunn. Svenne deltar dessutom i flera andra arrangemang i Almedalen.

Läs mer om Fossilbubbel

 

 

Ändrade villkor för svensk demokrati? Om policyprofessionella, opinionskänslighet och parlamentarism

Christina Garsten Foto: Eva Dalin, Stockholms universitet
Christina Garsten
Foto: Eva Dalin
Stockholms universitet

Christina Garsten från Score deltar i Stockholms universitets seriesamtal med forskare och inbjudna gäster, tisdag 30 juni. Ingen föranmälan, gratis och öppet för alla.

Läs mer om Stockholms universitets medverkan i Almedalen 2015

Ta del av veckans fullständiga program på Almedalsveckans officiella hemsida