Tema för årets konferens är Från samverkan till påverkan. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat vikten av påverkan och samverkan i utbildningen, i forskningen, i akademiska karriärer och i karriärer inom näringsliv och organisationer.

Läs mer om FEKIS ämneskonferens 2023

Läs mer om FEKIS