Marie-Laure Djelic
Marie-Laure Djelic

Stockholms universitets hedersdoktorer 2014

Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Marie-Laure Djelic, professor i management vid ESSEC Business School i Paris har under en följd av år samarbetat med forskare knutna till Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor). Hon har en mångvetenskaplig profil, som professor i management, doktorsexamen i sociologi och en tydlig ekonomisk historisk profil i sin forskning.

Marie-Laure Djelic tillhör de ledande forskarna internationellt inom den institutionella organisationsforskningen och bidrar aktivt till forskningen vid Score och andra miljöer i regionen. Hon är en mycket god ambassadör för Stockholm, Stockholms universitet, Score och den skandinaviska forskningstraditionen inom organisationsteorin.

Läs mer om utnämningen här