09.45 –10.15 Registrering och kaffe
10.15 –12.00 Seminarium

Vi står mitt i framväxten av ett nytt expertsamhälle i vilket organsationer blir allt mer beroende av externa experter för rådgivning och analys. Många ”moderna” experter har dock en otydlig kunskapsbas vilket gör det svårt att veta vad som kännetecknar en expert vi kan lita på. Expertsamhället genomsyras av försök att säkra expertis genom t.ex. olika certifieringar, rankingar, kompetenskartläggningar m.m., försök som ibland hotar snarare än säkrar expertis.

Under seminariet presenteras kapitel ur boken ”Expertsamhällets organisering – okunskapens triumf”. Boken kommenteras sedan av direktör Carl-Johan Bonnier, mottagare av SSE Research Award 2012 samt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Registrering/anmälan senast 15 april: http://sse2013-expertsamhallet.eventbrite.com

För ytterligare information, läs Inbjudan Expertsamhället (497 Kb)

Vid frågor, kontakta Helena Lundin
e-post: ResearchOffice@hhs.se
tfn: 08-736 90 75