Svenne Junker
Svenne Junker

Tisdag 5 april kl 10-13 på Handelshögskolan Stockholm (Sveavägen 65, 113 83 Stockholm, Sal Torsten) deltar Svenne Junker som moderator på seminariet "Miljömärkt sparande – diskussioner om pengar som miljöinsats".

Från SCORE deltar även Susanna Alexius  i ett panelsamtal om politikens, konsumenternas och forskningens syn på hållbar finansiell utveckling och hur konsumenters insikt och intresse kan ökas.

Om seminariet står bland annat att läsa: "Allt fler finansiella institutioner har börjat inse värdet av att arbeta långsiktigt för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hur ser denna utveckling ut? Hur kan banker, försäkringsbolag, fastighetsförvaltare och offentliga institutioner påverka utvecklingen i en mer hållbar riktning och beakta även sociala och miljömässiga aspekter vid kreditgivning och i investeringsbeslut?"

Här kan du anmäla dig till seminariet.