Trettio år av New Public Management – behov av förändring
Trettio år av New Public Management – behov av förändring

Från Score medverkade Staffan Furusten som välkomnade till seminariet. Nils Brunsson, också från Score samt redaktör vid tidskriften Organisation & Samhälle diskuterade inledningsvis karaktärsdragen i New Public Management som offentlig styrningsform. Sven-Olof Junker från Score modererade debatten.