Välkommen till seminarium 5 mars!

Boken Efter festen - en bok om utmaningarna och möjligheterna efter disputationen - är här!

För att fira detta bjuder vi in till boksläpp och diskussion! Bokens redaktörer, Sara Eldén och Anna Jonsson, kommer tillsammans med några av medförfattarna samtala om syftet med boken, samt dela med sig av erfarenheter av att navigera sig igenom den postdoktorala tillvaron.

Varmt välkommen!
Sara Eldén & Anna Jonsson

När? 5 mars 2014 kl 15-17
Var?  Stockholms universitet, Kräftriket, hus 2, plan 3, rum 312.
Anmäl dig till Ola Håkansson:
ola.hakansson@studentlitteratur.se

Om boken Efter festen - en bok om konsten att utvecklas från doktor till docent eller en överlevnadsguide för den postdokorala tillvaron

Postdoktorns utsatta position har lyfts fram i ett antal utredningar, rapporter och debatter de senaste åren. Otydliga karriärvägar och osäkra anställningsförhållanden är några av de kritiska faktorer som identifierats och som riskerar att äventyra framtida kompetensförsörjning inom svensk forskning och utbildning.

I Efter festen lyfts den ofta ohörda postdoktorala rösten fram, genom diskussion kring och reflektion över den osäkra och förvirrande tiden efter disputationen. Boken identifierar ett antal färdigheter som förefaller nödvändiga för den fortsatta karriären – från doktor till docent – och diskuterar också förutsättningar för att förstå rådande struktur och kultur. Detta är en angelägen fråga, inte bara för den nyblivna doktorn som upplever den inpå bara skinnet utan för Sverige som kunskapsnation och möjligheterna att stå sig i konkurrens på den internationella vetenskapliga arenan idag och i framtiden.

Många talar idag om värdet av föryngring och förnyelse men trots det finns det få regler och rutiner kring hur man etablerar sig i akademin. De unga forskarna kryssar istället mellan lektorsvikariat och projektanställningar och förväntas verka i det lokala men också synas i det globala. De ska tänka långsiktigt men tvingas agera taktiskt. Det har länge saknats praktiska handböcker och professionella manifest för de unga forskarna. Nu finns det. Efter festen ger handfasta råd för det akademiska vardagsarbetet men erbjuder också kloka reflektioner och kritiska utmaningar. Den är nödvändig läsning för alla som lever och verkar i dagens akademi och som vill vara med och forma dess framtid.

Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet och vid KTH

Läs mer om boken

Läs mer om Maria Grafströms forskning