Poddinspelning pågår. Jonathan Borggren samtalar med Carl Yngfalk.
Poddinspelning pågår. Jonathan Borggren samtalar med Carl Yngfalk.

Många upplever en press att ta större individuellt ansvar för karriär och hälsa, att konsumera enligt gällande normer, göra rätt val och vinna inträde i rätt sociala sammanhang.

Ämnet diskuterades när Anna Fyrberg Yngfalk och Carl Yngfalk träffade Kulturgeografipoddens Jonathan Borggren på Score en dag i december 2016.

Till grund för samtalet låg en artikel om hälsokonsumtion av Anna och Carl i Organisation och Samhälle. I Journal of Macromarketing har de också publicerat en akademisk artikel i ämnet.

Carl Yngfalk är företagsekonom verksam vid Score, Annas Fyrberg Yngfalk företagsekonom och lektor vid Karlstad Universitet.

Lyssna på Kulturgeografipodden avsnitt 11 - Hälsa, konsumtion och Makt: http://kulturgeografipodden.libsyn.com/kulturgeografipodden-avsnitt-11-hlsa-konsumtion-och-makt#4ZwzQlCcpQ5vI8bK.14

Läs den relaterade populärvetenskapliga artikeln i Organisation och samhälle: http://org-sam.se/ska-vi-konsumera-oss-till-halsa/

Läs den relaterade akademiska artikeln i Journal of Macromarketing: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0276146715571459

Läs mer om Carl Yngfalks forskning