Mediernas närvaro och betydelse ökar i samhället. Förutom att vara opinionsbildande – externa – aktörer påverkar de också organisationers inre sätt att fungera. Organisationer kan allt mer förstås som ’medialiserade’. Mediernas roll är särskilt viktig inom biståndsområdet eftersom mottagarna befinner sig långt bort från det svenska samhället. Sveriges medborgare, givarna, har därmed begränsade egna erfarenheter av bistånd.

Maria Grafström och Karolina Windell har på uppdrag av EBA, Expertgruppen för biståndsanalys, skrivit rapporten Skandaler, opinioner och anseende: Biståndet i ett medialiserat samhälle. Studien visar att medierna har en betydande påverkan på den politiska styrningen av biståndet och på tjänstemäns vardag. De senaste tio åren har kraven på transparens och att kommunicera biståndets resultat blivit tydligare. Detta går hand i hand med ett fokus på mediernas betydelse som kanal för att berätta om biståndets effekter. Strategin som styr Sida’s kommunikationsarbete och det sätt på vilket Sida arbetar med korruptionsfrågor är ett par konkreta exempel på denna ökade ’medialisering’.

Ladda ner rapporten här: https://eba.se/rapporter/skandaler-opinioner-och-anseende-bistandet-i-ett-medialiserat-samhalle/10713/