38th EGOS Colloquium, 7-9 juli, 2022, Wien, Österrike:

Nils Brunsson är arrangör (tillsammans med Héloïse Berkowitz och Sanne Bor) av Sub-theme 62: "The Organization of Society: Meta-, Macro-, and Partial Organization".
I detta Sub-theme presenterar:
- Kristina Tamm Hallström tillsammans med Fredrik Svärdsten Nymans
- Ingrid Gustafsson Nordin
- Gustav Agnesson

Mikaela Sundberg är arrangör av Sub-theme 25: "Doing Sociology in Organization Studies" (tillsammans med Michael Grothe-Hammer och Kathia Serrano Velarde).
-Mikaela Sundberg presenterar även sitt paper The promise of total institutions in sociology of organizations i detta Sub-theme.

Law and Society Association’s global meeting i Lissabon, Portugal, 9-12 juli:
Livia Johannesson deltar.

European Consortium for Political Research annual conference i Innsbruck, 26-29 augusti:
Livia Johannesson deltar.