Susanna Alexius
Susanna Alexius

I artikeln berättar Susanna Alexius om hur staten införde ett spelmonopol 1934. Även om man förespeglade att dessa "smutsiga" pengar skulle gå till välgörande ändamål istället för att hamna i utländska profitörers fickor så var den huvudsakliga motivationen att fylla statens kassa i depressionens kölvatten.

Talet om välgörenhet har fortsatt trots att det mesta av statens spelvinster fortsätter att gå direkt in i statsbudgeten.

I samband med inträdet i EU förskjöts statens roll mer till att handla om att skydda medborgarna från spelberoende. Detta gjorde att staten var tvungen att ”låtsas” som om man inte var intresserad av att tjäna pengar på spelverksamheten vilket ledde till att medierna anklagade staten för hyckleri.

Genom att ansvaret blev att förflyttas till de spelberoende själva så kom dock staten att framstå som mindre hycklande. Det var en liten grupp spelare som var problemet. Dessa skulle nås genom information.

"Men vilken spelberoende vill spela lagom, frågar Susanna Alexius. Hur informerar man bort ett spelberoende? Ligger det inte i beroendets natur att man agerar mot sitt eget bättre vetande?"

Men de statliga spelbolagen har god kunskap om vilka problemspelarna är och skulle kunna använda den för att effektivt motverka problemet. Det är bara det att dessa spelare också är spelbolagens guldkunder, storspelarna, som skapar en stor del av vinsten (en prevalensundersökning från 1999 visar att nio procent står för 50 procent av omsättningen). Vilka dessa storspelare är ville inte företrädare för Svenska Spel berätta för Susanna Alexius.

Så staten fortsätter att använda spelmarknaden som inkomstkälla utan att ta ansvar för problem som den för med sig. Enligt Susanna Alexius så kan samma utveckling komma att ske inom narkotikaområdet. Det vill säga även narkotika kan komma att bli ett legalt statligt monopol som genererar stora intäckter under förespegling av ädla motiv.

 

Susanna Alexius studie om spelmarknaden finns att läsa i boken Ansvar och Marknader - Vem tar ansvar för spelmarknadens baksidor (Liber).