Staffan Furusten är professor i företagsekonomi särskilt management, organisation och samhälle

Majoriteten i Stockholms stad vill sälja nio skollokaler för närmare två miljarder kronor, medan oppositionen vill behålla dem i stadens ägo. Ofta i sådana här sammanhang uttrycks starka åsikter, men debatten skulle tjäna på att bli mer nyanserad menar en professor i företagsekonomi.

Det är inte första – och knappast heller sista – gången som frågan om att sälja kommunens egendom kommer upp. Men vad är för- och nackdelarna med att sälja respektive behålla offentliga fastigheter?

– Det beror på vad man vill uppnå, säger Staffan Furusten.

Hör Staffan Furusten om vilka för- och nackdelar han ser när det gäller privat och offentligt ägande av fastigheter: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/professorn-om-att-salja-kommunala-fastigheter

Inslaget sändes 18 februari 2022.

Läs mer om Staffan Furustens forskning