Vinster i välfärden och new public management, slagsmål i taxiköerna och skolan tillbaka till statlig styrning – det händer mycket på den så kallade marknaden just nu. I Riksbankens Jubileumsfonds årsbok Alla dessa marknader berättar forskare om marknader på livets alla områden och hur de organiseras. För någon form av organisation verkar behövas …

Panelsamtal med Marta Szebehely, professor i socialt arbete, och Susanna Alexius, forskare i företagsekonomi, som båda medverkar med essäer i årsboken, samt med Kent Werne, redaktör för Den stora omvandlingen, en granskning av välfärdsmarknaden och de politiker, entreprenörer och miljardärer som drivit på förändringen, i internationell affärspress kallad ”den nya svenska modellen”.

Moderator: Sharon Jåma, vetenskapsjournalist.

Medverkande: Marta Szebehely, Susanna Alexius, Kent Werne, Sharon Jåma

Läs mer om seminariet (extern länk)

Läs mer om och anmäl dig till bokseminariet på Handelshögskolan torsdagen den 9 oktober

Lyssna på en podcast om Scores forskningsprogram Att organisera marknader (extern länk)