Mer specifikt om rapporten Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn, som Alexius samförfattat med Leina Löwenberg.