Susanna Alexius & Leina Löwenberg
Susanna Alexius & Leina Löwenberg
 

Läs artikeln Floskelparad i bankernas CSR-rapporter (pdf)

Läs rapporten Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn