Totalt ska 27 forskare följa tolv försöksverksamheter inom vård, skola, omsorg runt om i hela Sverige. Arbetet ska bl a resultera i en antologi kring tillitsbaserad styrning där goda exempel ska kunna hämtas kring till exempel ledarskap, tillsyn, uppföljning, innovation eller ersättningsmodeller.

Läs mer om Susanna Alexius och Tiziana Sardiellos projekt Ledarskap i kommunal förvaltning – Ett försök att stärka chefskapet med fokus på socialtjänst: http://tillitsdelegationen.se/test-2/

Läs mer om vilka verksamheter och forskare som utgör försöksverksamhet inom ramen för Tillitsdelegationens arbete: http://tillitsdelegationen.se/aktuellt/407/