Den 25-26 april deltog Susanna Alexius i det nystartade spelforskarnätverket GARNs första konferens och presenterade sin kommande bok om spelmarknadens ansvarsorganisering Ansvar och marknader (Liber, kommande 2013).