Svenne Junker på plats i Paris
Svenne Junker på plats i Paris

Stipendiet vänder sig till personer som vill studera en internationell organisation för att förstå deras roll och skapa nätverk för framtiden. Svenne kommer att studera olika aspekter av transnationell styrning och OECDs roll i nationell politik och förvaltning. Under tiden i Paris tillhör han också CSO vid Sciences Po, som är Scores systerorganisation.

Mistra Fellows Programme
Programmet ger i första hand yngre forskare i befintliga Mistraprogram möjlighet att vistas vid utländska tankesmedjor eller internationella organisationer, företrädesvis i Europa eller Nordamerika i upp till ett år. Tanken är de ska få en internationell utblick och fördjupad förståelse av europeisk och internationell policymaking.

Vistelsen ska även bidra till att etablera kontakter och i förlängningen kunna leda till fördjupad samverkan mellan programmet och den mottagande organisationen. Forskaren ska under sin vistelse arbeta i projekt som är relevanta både för programmet och den mottagande organisationen.

Läs mer om Mistra Fellows Programme
Läs en artikel om Svenne Junker i Paris på aktuellhallbarhet.se
Läs mer om Svenne Junkers forskning