Makt utan mandat
Makt utan mandat

Recensenten problematiserar bland annat bokens budskap men bidrar även med en egen hypotes. Han skriver: "En intressant iakttagelse är den låga tilltro de 'policyprofessionella' har till de folkvalda". Riksdagsledamötena själva verkar även de ha lågt självförtroende. Recensionen mynnar ut i att detta kanske är förklaringen till att de policyprofessionellas makt eventuellt ökar.

 

Läs recensionen hos SvD