Susanna Alexius
Susanna Alexius

"Är den svenska taximarknaden världens mest reglerade avreglerade marknad?"

Susanna Alexius har i en studie visat att taximarknaden trots att den ofta beskrivs som avreglerad i själva verket är full av regler. Men reglerna sätts inte av staten utan kommer från tågstationerna, hotellen och flygplatserna och missgynnar de små aktörerna.

I Vetandets värld berättar Susanna att vi kanske rör oss mot en mer oligopolliknande marknad med några få stora aktörer, höga priser och ingen egentlig konkurrens.

 

Läs mer och lyssna på programmet hos Vetandets värld