Medverkande från Score är Staffan Furusten som välkomnar till seminariet, Nils Brunsson som inledningsvis diskuterar karaktärsdragen i New Public Management som offentlig styrningsform samt Sven-Olof Junker som modererar debatten.

 

Film: Göran Lindqvist, SSE